Agnieszka sieńko

radca prawny środowiska medycznego, publicystka, szkoleniowiec

O mnie

RADCA PRAWNY AGNIESZKA SIEŃKO jest specjalistą prawa ochrony zdrowia i prawa pracy. Jest także pracownikiem naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Nadto, radca prawny Agnieszka Sieńko jest doświadczonym szkoleniowcem, autorem licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia i prawa pracy – w tym książkowych.

RADCA PRAWNY AGNIESZKA SIEŃKO - doświadczenia zawodowe zdobywała jeszcze w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych, w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wreszcie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia i prawa zdrowia. Autorka kilku książek: „Prawo Ochrony Zdrowia” wyd. Wolters Kluwer S.A., „Prawo Pracy w Ochronie Zdrowia”, wyd. Wolters Kluwer S.A., „Zakład Opieki Zdrowotnej”, wyd. Wolters Kluwer S.A., „Błędy Medyczne Odpowiedzialność Lekarza i Placówki Medycznej” wyd. Wiedza i Praktyka. Publikuje także w periodykach naukowych, między innymi na łamach kwartalnika Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, w którym pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego. 

Doświadczony trener, szkoleniowiec i wykładowca akademicki. Wykładowca Studiów MBA w Ochronie Zdrowia w ramach Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Stały współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. gdzie cyklicznie publikuje i realizuje szkolenia. Prowadzi także szkolenia zawodowe z zakresu prawa ochrony zdrowia dla radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. 

Drogę zawodową rozpoczynała obsługując jednoosobowo Dolnośląski Oddział Wojewódzki Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Kolejne doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Departamencie Polityki Zdrowotnej. Reprezentowała Marszałka Województwa w rozmowach z prowadzącymi strajk okupacyjny Pielęgniarkami restrukturyzowanego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu. Następne doświadczenia zawodowe mecenas Sieńko nabywała współpracując z Likwidatorem publicznego zakładu opieki zdrowotnej, współkierując niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (w stanie prawnym, w którym n zoz-y jeszcze funkcjonowały). 

Obecnie w ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę podmiotów leczniczych, w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków zewnętrznych.

RADCA PRAWNY AGNIESZKA SIEŃKO na zlecenia prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia.