Agnieszka sieńko

radca prawny środowiska medycznego, publicystka, szkoleniowiec

oferta

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Jego wykonywanie musi legitymować się przymiotem profesjonalizmu. Mimo, że formalnie nie istnieją specjalizacje zawodowe podobne specjalizacjom w medycynie, ja się wyspecjalizowałam. Swoje zawodowe życie związałam z medycyną i wszystkim co z nią związane. Moja Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu: 

 • Prawa ochrony zdrowia; 
 • Organizacji ochrony zdrowia; 
 • Prawa pracy, w tym prawa pracy w ochronie zdrowia i umów cywilnoprawnych. 

Oferuję pomoc w następujących sprawach: 

 • Organizacji i zarejestrowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą: praktyki zawodowej lub podmiotu leczniczego; 
 • Organizacji przedsiębiorstwa leczniczego; 
 • Opracowania dokumentacji wewnętrznej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 
 • Opracowania dokumentacji zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych w ochronie zdrowia; 
 • Opracowania i przeprowadzenia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym; 
 • Doradztwa i pełnej obsługi w zakresie obsady stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych; 
 • Pełnej obsługi prawnej w zakresie dokumentacji medycznej, zgód na działanie medyczne, kontaktu z pacjentem; 
 • Pełnej obsługi prawnej roszczeń pacjentów; 
 • Pełnej obsługi prawnej działalności rad społecznych; 
 • Innych spraw wynikłych z działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Zajmuję się także: 

 • Prawem rodzinnym w zakresie spraw rozwodowych i spraw alimentacyjnych; 
 • Prawem cywilnym w sprawach szkodowych ( w tym w zakresie szkód medycznych); 
 • Windykacją należności.

Poza medycyną mam dwie inne miłości: matematykę i samochody. Prawa matematycznego jeszcze nie wymyślono. Za to w motoryzacji wiele można znaleźć obszarów, w których pomoc prawna jest konieczna. Są to: 

 • Umowy kupna - sprzedaży auta; 
 • Problemy prawne związane z naprawami aut; 
 • Problemy prawne wynikłe ze szkód komunikacyjnych – zarówno rzeczowe (uszkodzenia samochodu) jak i osobowe (uszczerbek na zdrowiu, przerwa w pracy). 


Usługi realizowane są w formie: 

 • porad prawnych;
 • sporządzania opinii prawnych;
 • stałej obsługi prawnej;
 • sporządzania projektów aktów prawnych i umów;
 • konsultacji;
 • szkoleń;
 • zastępstwa prawnego.


CENNIK

Opłaty za pomoc prawną są ustalane indywidualnie z Klientem. Przy wycenie brane są pod uwagę:

1. Nakład pracy konieczny do rzetelnego zajęcia się sprawą;

2. Koszty zewnętrzne (opłata skarbowa, wpis, koszty doręczeń pism, itp.);

3. Znaczenie danej sprawy.

W przypadku umów stałej obsługi prawnej standardem jest ustalenie umownej opłaty ryczałtowej. Stawki za prowadzenie spraw sądowych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U. 2013, poz. 490).

TEKST ROZPORZĄDZENIA